حرفهای دلتنگی 

پروانه گفت ....... من گلهای زیادی را دیده ام ...... من گل لاله را می شناسم . گل نسترن را دیده ام . با شقایق دوست بوده ام ...... اما هیچکدامشان برای من گل نرگس نمی شوند من عاشق گل نرگس و دیوانه گل نرگسم . این را دیگر همه میدانند گل نرگس من صاحب همه گلهای عالم است . او مقتدای همه پروانه های عاشق است . اصلا میدانی ..... او دلیل پروانگی من است و تمام آرزوی من .... ای کاش .... کاش ....کاش که او زودتر بیاید چرا که همه می دانند عمر پروانه چه کوتاه و چه اندک و ..... چه ناچیز است !!!!!

من در انتظارم من در تب و تابم از فرط انتظار

 من در انتظارم من در التهابم از فرط انتظار

 آقا جون چند روز دیگر تا آمدنت مانده ؟؟؟

يابن الحسن جان کجايی . آقاجان کی می شود که بيايی

باتشکر ار افرا نويسنده  و ارسال کننده اين متن زيبا  

/ 0 نظر / 5 بازدید