اللهم عجل لوليک الفرج

روز موعود                                   

يك روز پنجره‌اي رو به جهان گشوده خواهد شد كه زيباترين گل دنيا را به چشم‌هاي مشتاق مردمان، پيوند خواهد زد.

يك روز، خورشيد به جاي آسمان از زمين طلوع خواهد كرد.

يك روز، همه درخت‌هاي دنيا با برخورداري از وزش نسيم امن و امان، ميوه‌هاي عدالت و ايمان را نثارهمه مردم جهان خواهد كرد.

يك روز ، لحظه موعود فرا خواهد رسيد و رايحه ديدار نيكان با روح زمين و زمان ، طراوت خاصي به همگان خواهد بخشيد.

اي گل غايب ! هيچ دلي نيست كه نام مبارك تو را همچون گنجينه‌اي گرانبها، در خود، جاي نداده باشد.

w6w_w6w_200504281044155745c46734a.gifw6w_w6w_200504281044155745c46734a.gifw6w_w6w_200504281044155745c46734a.gifw6w_w6w_200504281044155745c46734a.gifw6w_w6w_200504281044155745c46734a.gif 

2zxz2w1.jpg    

flowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gifflowers_83.gif         

 خدايا!
اين دل شکسته را جز دستهاي مهربان تو درمانينيست واين دست بسته را جز از ابر احسان تو باراني ، نه.

خدايا !
اين جگر سوخته در آتش هجرانت را واين جان گداختهدر زير تشعشع سوزان فراقت را هيچ چيزجز خنکاي نسيم وصل تو آرام نمي‌کند .

خدايا !
تب ديدار تو را چه درمان خواهد جزديدار تو؟  و زخم عميق و کاري گناه را بر جاي جاي روح دردمندم چه چيز جز غفران توالتيام خواهد بخشيد.

خداي من !
تنها دست توستکه مي تواند قلب تأثير پذير مرا از شرخواسته هاي نفس خلاص گرداند وتنها دَم خداونديتوست که مي تواند اين دل را در زير پنجه هاي نفس به حالت اغماء افتاده است نجات دهد .

خدايا !
اين جگر سوخته در آتش هجرانت راواين جان گداخته در زير تشعشع سوزان فراقت را هيچ جز خنکاي نسيم وصل توآرام  نميکند .

خدايا!
دلي که عمري به دنبال تو گشتهمگر جز در ميان دستهاي تو قرار مي گيرد ؟
اي نهايت آرزوي آرزو مندان ! واي غايتپاسخ سائلان ! واي دورترين مقصود نيازمندان ! واي بلندترين اشتياق مشتاقان ! وايغمخوار درستکاران ! واي کلبه ايمني از بلاي بتو پناه آورندگان ! واي پاسخ دهندهدعوت درماندگان ! واي داروي دردمندان ! واي اندوخته فقيران !
اي هر جوي مهر ازچشمه رأفت تو! واي هر چه ابر از درياي رحمت تو !
روي من تنها به تو باز استودستم تنها به سوي تودراز .
ضجه هاي من تنها در پيش توست وسجود من تنها درپيشگاه توست .
خدايا من در پيش چه کسي به غير از تو بر خاک افتاده ام ؟ کدامسحوري را جز در خانه تو کوبيده ام ؟
در اين گرماي سوزان کوير گناه ، نسيم جانبخش رضايتت را از من دريغ مدار واز ابر آبستن نعمت هايت بر من مستدام ببار .

خداي من!
در اين ناامني و وانفسا، منتنها به ريسمان سخت تو چنگ زده ام وتنها به دستاويز امن تو آويخته ام .

خدايا !
من تنها دست به تو داده ام وهر روزني جز روزنمنتهي به مهر تو را مسدود کرده ام .

خدايا!
بر اين بنده ذليل وناتوانت که حتي زبان گفتن درد خويش با تو ندارد رحم کن .بندهاي که نه آن دارد که به تو بنمايد ونه زبان آنکه از تو عذر بخواهد .

خدايا !
مي شود که چنين بنده اي را دست محبت بر سرش کشي ؟وسايه خدايي بر سرش بگستري ؟وجز اين نمي شود .
بنده به کجا بگريزدکه امتدا شاخههاي بينهايت کرم تو سايه نينداخته باشد ؟
اي زيباي عاشق زيبايي ‍! اي دلربايزيبا آفرين ! اي درياي بي منتهاي بخشش !
اي خداي عزيز

 

   

                       28.gif 24.gifالتماس دعا از دوستان عزيز و گلم 24.gif28.gif

 yas.gifyas.gifاللهم عجل لوليك الفرجyas.gifyas.gif 

/ 2 نظر / 28 بازدید
taranoom

خیلی قشنــــــــــــــــــگ[گل][گل][گل] هر روزتان نیلوفــــــــــــــــــــــــــــــــری

taranoom

خیلی قشنــــــــــــــــــگ[گل][گل][گل] هر روزتان نیلوفــــــــــــــــــــــــــــــــری