دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميد كه هيچ زندگي نكرده است. تقويمش پر شده بود و تنها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دو روز خط نخورده باقي مانده بود. پريشان شد و آشفته و عصباني. نزد خدا رفت تا روزهاي

بيشتري از خدا بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت،خدا سكوت كرد. آسمان و زمين را به هم

ريخت، خدا سكوت كرد. جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت،خدا سكوت كرد. به پر و پاي فرشته

و انسان پيچيد،خدا سكوت كرد. كفر گفت و سجاده دور انداخت، خدا سكوت كرد. دلش گرفت و

گريست و به سجاده افتاد، خدا سكوتش را شكست و گفت :عزيزم اما يك روز ديگر هم رفت.

تمام روز را به بد و بيراه و جار و جنجال از دست دادي. تنها يك روز ديگر باقيست. بيا و لااقل

اين يك روز را زندگي كن. لابه لاي هق هقش گفت: اما با يك روز... با يك روز چه كار

مي توان كرد... خدا گفت:آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند ، گويي كه هزارسال زيسته

است و آنكه امروزش را درنمي يابد، هزار سال هم به كارش نمي آيد. و آن گاه سهم يك روز

زندگي را در دستانش ريخت و گفت: حالا برو و زندگي كن. او مات و مبهوت به زندگي نگاه

كرد كه در گودي دستانش مي درخشيد. اما مي ترسيد حركت كند، مي ترسيد راه برود،

مي ترسيد زندگي از لاي انگشتانش بريزد. قدري ايستاد... بعد با خودش گفت: وقتي فردايي ندارم،

نگه داشتن اين زندگي چه فايده اي دارد، بگذار اين يك مشت زندگي را مصرف كنم. آن وقت

شروع به دويدن كرد. زندگي را به سر و رويش پاشيد، زندگي را نوشيد و زندگي را بوييد و

چنان به وجد آمد كه ديد مي تواند تا ته دنيا بدود، مي تواند بال بزند، مي تواند پا روي خورشيد

بگذارد.مي تواند...

او در آن يك روز آسمان خراشي بنا نكرد، زميني را مالك نشد، مقامي را به دست نياورد اما...

اما در همان يك روز دست بر پوست درخت كشيد. روي چمن خوابيد. كفش دوزكي را تماشا

كرد. سرش را بالا گرفت و ابرها را ديد و به آنهايي كه نمي شناختندش سلام كرد و براي آنها

كه دوستش نداشتند از ته دل دعا كرد. او در همان يك روز آشتي كرد و خنديد و سبك شد، لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام شد.

او همان يك روز زندگي كرد اما فرشته ها در تقويم خدا نوشتند، امروز او در گذشت، كسي كههزار سال زيسته بود!

/ 1 نظر / 6 بازدید
افرا

حرفهای دلتنگی پروانه گفت ....... من گلهای زیادی را دیده ام ...... من گل لاله را می شناسم . گل نسترن را دیده ام . با شقایق دوست بوده ام ...... اما هیچکدامشان برای من گل نرگس نمی شوند من عاشق گل نرگس و دیوانه گل نرگسم . این را دیگر همه میدانند گل نرگس من صاحب همه گلهای عالم است . او مقتدای همه پروانه های عاشق است . اصلا میدانی ..... او دلیل پروانگی من است و تمام آرزوی من .... ای کاش .... کاش ....کاش که او زودتر بیاید چرا که همه می دانند عمر پروانه چه کوتاه و چه اندک و ..... چه ناچیز است !!!!! من در انتظارم من در تب و تابم از فرط انتظار من در انتظارم من در التهابم از فرط انتظار آقا جون چند روز دیگر تا آمدنت مانده ؟؟؟ خدایا باز هم یک جمعه دیگر آمد و رفت ولی از یار دلدار و مولایمان اما زمان (عج) خبری نشد