بر حق و حقیقت مصور صلوات .........<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بر جلوه اکمل پیمبر خدا صلوات .........

بر دخت رسول و همسر مولا علی صلوات ......

بر فاطمه پاک و مطهر خدا صلوات .....

زهرا  که  پاره  تن  و فرزند  مصطفاست ......  توصیف او چگونه کنم . وازه نارساست ......

نازل  شده ست  سوره  کوثر  به شان  او ....... آری !  ثنای  فاطمه   شایان  کبریاست .....

تنها  اوست  ختم  رسل  را  فروغ  جان ......  روشن  از او  چراغ  شبستان  مرتضاست .....

بر درگهش  ز مهر ارادت  بسای  سر ......    خاکش  به  چشم  عارف  آزاده  توتیاست ......

عزت  از  اوست  پرده نشینان   قدس را.......     او  افتخارم  آدم  و محبوبه  خداست .......

مسجود حور و بانوی دین و مظهر عفاف ..... دریای فیض و عین کرم و چشمه عطاست ....

دارد  افرا  امید  شفاعت  ز  درگهش .....      روز  جزا که چشم همه  سوی  اولیاست ......

/ 0 نظر / 7 بازدید