به نام خداوند بخشنده مهربان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

لطف خداوند متعا ل

 

 

دلت را خانه ما كن   مصفا كردنش با من

 

به ما درد دل افشا كن مداوا كردنش با من

 

اگر گم كرده اي اي دل كليد استجابت را

 

بيا يك لحظه با ما باش پيدا كردنش با من

 

بيفشان قطره اشكي كه من هستم خريدارش

 

بياور قطره ايي اخلاص دريا كردنش با من

 

اگر درها به رويت بسته شد دل بر مكن بازآ

 

در اين خانه دق الباب كن  وا كردنش با من

 

به من گو حاجت خود را اجابت مي كنم آني

 

طلب كن آنچه مي خواهي مهيا كردنش با من

 

بيا قبل از وقوع مرگ روشن كن حسابت را

 

بياور نيك و بد را جمع و منها كردنش با من

 

چو خوردي روزي امروز ما را شكر نعمت كن

 

غم فردا مخور تامين رزق فردا كردنش با من

 

به قرآن آيه رحمت فراوان است اي انسان

 

بخوان اين آيه را تفسير و معنا كردنش با من

 

اگر عمري گنه كردي مشو نوميد از رحمت

 

تو نامه توبه را بنويس امضا كردنش با من

 

 

دوستان و ياران و همراهان بياييم تا فرصت باقيست دراين چند روزه باقي

 

مانده از  ماه رمضان فرصت را مغتنم شمرده و كاري كنيم كه فرداي قيامت

 

شرمنده  و سر افكنده نباشيم

 

 

به اميد بهروزي و سر افرازي همگان

 

يا حق التماس دعا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید